İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Bu eğitimde iş sağlığı ve güvenliğiyle ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır. Bu eğitimi alan kişiler iş sağlığı ve güvenliği konusu hakkında detaylı bilgi sahibi olmaktadır.Bunun yanısıra 6331 Sayılı İş Yasası, tüm işyerlerine; SGK´lı bir çalışanı bile olsa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesini gerekli kılmıştır.  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Gereği; Çalışanlara verilmesi gereken eğitimle ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:İşverenler;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, en az 16 saat
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat

Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde her çalışan için düzenlenir. Bunun yanı sıra iş ergonomisi işci sağlığı ve beslenme konularında da firmalarımıza eğitimler planlanıp organize edilmektedir. 

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.