Sağlık Kurumlarına Yönelik Çözümler

Yönetim danışmanlığı

Bu hizmet kapsamında kurum içi yapının sağlıklı işlemesini sağlayarak verimliliği artırmak hedeflenmektedir. Yönetim danışmanlığı hizmeti talebinde bulunan kurumlar öncelikle ayrıntılı bir değerlendirilmeden geçirilmektedir. Kurum incelenmesi ve analizinin ardından yönetimsel ve organizasyonel alanlardaki eksik ve gereklilikler ortaya konarak çözüm önerileri getirilmektedir.

Yeni iş alanı uygulamaları ve İşletmeciliği 

Sağlık kurumlarındaki yoğun bakım, acil servis gibi özellikli alanların finansal karlılık açısından kuruma katkı sağlayacak şekilde yeniden kurgulanmasını kapsayan çalışmalardır. TRN Assistance  profesyonel ekipleri tarafından bu hedefe yönelik gerekli analizler yapılarak kurumun dinamiklerine uygun ve ilgili mevzuatlar kapsamında projeler oluşturulmaktadır. Hizmeti satın alacak kurumlar tarafından onaylanan projeler hayata geçirilmektedir. Bunun yanı sıra  son dönemde  risk maliyeti  açısında yine yoğun bakım,acil servis, Estetisyenlik v.b bölümlerin  tarafımızdan  profosyonel ekiplerimiz tarafından işletilmesidir. 

Esenek  İş Gücü Temini ( Sağlık Personeli ) 

Sağlık kurumlarının gerek iç gerekse dış operasyonel  aktivitelerinde doktor,hemşire,sağlık memuru,anestesi teknisyeni, yoğun bakım hemşiresi, ATT,Prm  gereksinimlerini tarafımızdan karşılanmaktadır. Bu anlamda firmamız türkiyenin tek profosyonel  sağlık iş gücü temin eden firmasıdır.

 

TALEP FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.